KASVATTAJAN pentuvälitysilmoitus yhdistyksen oesfi.web(at)gmail.com

 • Yhdistelmän vanhemmat terveystuloksineen

 • Kuva uroksesta sekä nartusta

 • Astutusajankohta 

 • Oletettu syntymäajankohta

 • Kun pennut ovat syntyneet, pentujen lukumäärä + sukupuoli. 

Pentuvälityssäännöt

Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n pentuvälityssäännöt 1.1.2016 alkaen:

 1. Kasvattajan tulee olla rotujärjestön jäsen.

 2. Yhdistelmän tulee täyttää Suomen Kennelliitto ry:n PEVISA-vaatimukset.  [1]

 3. Nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 24 kk ja uroksen vähintään 18 kk.

 4. Toisen vanhemmista tulee olla terveeksi testattu PCD:n ja EIC:n osalta tai olla vanhempiensa kautta terve. Tulos on voimassa yhden sukupolven ajan. Käytettäessä PCD tai EIC kantajaa jalostukseen, kasvattaja sitoutuu lähettämään vanhempien tutkimustulokset liitetiedostona rotuyhdistykselle. [2]

 5. Ulkomaalaista urosta käytettäessä vaaditaan SKL:n PEVISA-­vaatimusten mukaiset terveystulokset.

 6. Molempien vanhempien jälkeläismäärä astutushetkellä Suomessa saa olla korkeintaan 20 pentua.

 7. Pentueen molemmilla vanhemmalla tulee olla näyttelytulos (vähintään laatuarvostelu EH) tai ulkomuodon jalostustarkastuslausunto. Näyttelytulosvaatimukset eivät koske ulkomaisia uroksia.

 8. Kasvattaja maksaa uusien jäsenten jäsenmaksun yhdeksi vuodeksi (15 % alennuksella).

 9. Pentueen voi ilmoittaa välitykseen kun astutus on tapahtunut.

 10. Poikkeuslupa-anomukset tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin. Jalostustoimikunta käsittelee poikkeuslupa-anomukset kuukauden sisällä. Poikkeustapauksissa anomukset käsitellään nopeammin. [3]

 

Internetsivujen ylläpitäjä poistaa pentueen automaattisesti välityslistalta pentueen täyttäessä 8 viikkoa. Kasvattajalla on oikeus jatkaa välitystä kuukausi kerrallaan erillisellä ilmoituksella.

Pentuvälityssäännöt hyväksytty Vanhaenglanninlammaskoirat
ry:n syyskokouksessa 29.11.2015

[1] PEVISA Perinnöllisten vikojen ja sairauksien torjuntaohjelma


Jalostukseen käytettävien koirien lonkkalausunto, dysplasia-aste enintään C. Molempien vanhempien tulee olla virallisesti kyynärpääkuvattuja, (dysplasia-aste ei ratkaiseva). Kuvausikä vähintään 12 kk. Lisäehtona lonkkatuloksille: Lonkkakuvaustuloksen C saanut voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Ulkomaiselta urokselta ei vaadita kyynärkuvaustulosta.
 

Molempien vanhempien tulee olla vapaa seuraavista silmäsairauksista, eikä silmälausunto saa olla astutushetkellä 12 kk vanhempi. KAT perinnöllinen katarakta, post. pol. (KAT= posterior polaarinen muoto). PRA verkkokalvon etenevä surkastuma.


[2]
 PCD (Primary Ciliary Dyskinesia) tarkoittaa perinnöllistä keuhkosairautta, joka yleensä ilmenee hyvin nuorilla pennuilla. Sairaus on autosomaalinen resessiivisesti periytyvä sairaus.

 

EIC (Exercise Induced Collapse) tarkoittaa syndroomaa, jossa koiran rasituksensietokyky on alentunut aiheuttaen lyyhistymisen. Syndrooma tulee yleensä esiin koiran ollessa iältään viidestä kuukaudesta kolmeen vuotta ja tilanteessa mihin liittyy koiran innostuminen ja fyysinen rasitus. Sairaus on autosomaalinen resessiivisesti periytyvä sairaus.
 

Autosomaalinen resessiivinen periytyminen

Normaali – Koirallasi ei ole testattua geenivirhettä perimässään ja sen todennäköisyys sairastua tähän tautitilaan tai periyttää sitä on eteenpäin on pieni tai olematon.

Kantaja – Koirasi kantaa perimässään yhtä kopiota testatusta geenivirheestä. Kantajat ovat yleensä ilmiasultaan terveitä, mutta ne periyttävät geenivirhettä keskimäärin puolelle jälkeläisistään.

Sairas – Koirallasi on kaksi kopiota testatusta geenivirheestä perimässään, minkä seurauksena sillä on suuri todennäköisyys sairastua tähän tautitilaan.


[3]
 On tilanteita, jossa nartun kiima esimerkiksi alkaakin paljon odotettua aiemmin tai ulkomainen uros on Suomessa käytettävissä vain hetken aikaa. Tällöin jalostustoimikunta käsittelee asian poikkeuksellisesti nopeasti, viimeistään viikon kuluessa tiedustelun saatuaan.

 • Grey Facebook Icon

© 2018 by OESFI. Proudly created with Wix.com