Jalostustoimikunta

Vanhaenglanninlammaskoirat ry jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedon kerääminen ja tallentaminen rodusta sekä rodun tilan seuraaminen ja perinnöllisten sairauksien kartoittaminen. Jalostustoimikunta seuraa Suomen Kennelliiton koiranjalostuksen suosituksia ja määräyksiä ja tiedottaa niistä jäsenistölle tarpeen vaatiessa.
 

Tehtävät

  • Poikkeuslupapyyntöjen käsittely ja vastaaminen (käsittelyaika 1 kk sisällä anomuksen saapumisesta, poikkeukselliset kiiretapaukset nopeammin)

  • Päävastuu JTO Jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta

  • Päävastuu PEVISA Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta

  • Jalostusneuvonnan antaminen kasvattajille tarvittaessa (jalostustiedustelujen käsittelyaika 3 kk sisällä tiedustelun saapumisesta)

  • Jalostustarkastusten, tuomarikollegioiden ja kasvattajapäivien järjestäminen tarvittaessa

 

Yhteydenotot oesfi.jalostustmk(at)gmail.com

SKL 

Suomen Kennelliitto on jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessaan 23.4.2018 hyväksynyt DNA-työryhmän esitykset, jotka on tehty rotuyhdistyksemme anomuksen mukaisesti seuraavien perinnöllisten sairauksien tulosten tallentamista Jalostustietojärjestelmään koirien tietoihin;

Primary ciliary dyskinesia (PCD),
Exercise induced collapse (EIC),
MDR1 lääkeyliaineherkkyys ,
Perinnöllinen ataxia eli cerebellar ataxia (CA). 

DNA-tutkimustulosten tallentaminen aloitetaan, kun seuraavassa vaiheessa otetaan uusia rotuja mukaan sähköiseen tallennukseen, mahdollisesti vuoden lopussa. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

  • Grey Facebook Icon

© 2018 by OESFI. Proudly created with Wix.com